Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Starševski dopust

Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu otroka takoj po porodu in traja 105 dni.
Upravičenci do porodniškega dopusta morajo biti zavarovani za starševsko varstvo.
Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda.
Oče ali druga oseba lahko uveljavljajo pravico do porodniškega dopusta, če otrokova mati umre, otroka zapusti ali če je po mnenju zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo.

Kaj potrebujete za uveljavljanje?

Vlogo, ki jo oddate na CSD 60 dni pred predvidenim datumom poroda. Vlogi priložite prilogo - podatke o zaposlitvi in o plači oz. osnovi za izračun.

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši otrokovi dobi skupaj z materjo sodelovali pri njegovi negi in varstvu.Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni.
Oče mora 15 dni očetovskega dopusta izrabiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti ter zanj prejme 100% nadomestilo plače, 75 dni pa lahko koristi do tretjega leta otrokove starosti, zanj mu država zagotavlja plačilo prispevkov.

Kaj potrebujete za uveljavljanje?

Vlogo, ki jo oddate na centru za socialno delo, vlogi priložite prilogo - podatke o zaposlitvi in o plači oz. osnovi za izračun.

Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki ga lahko uveljavljata mati ali oče pod določenimi pogoji, pa tudi druga oseba po preteku porodniškega dopusta. Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka traja 260 koledarskih dni. Dopust se lahko podaljša:

 • če mati rodi dvojčke, za 90 dni,
 • če mati rodi več hkrati živorojenih otrok, za 90 dni za vsakega otroka,
 • če mati rodi nedonošenčka, se dopust, od 260 dni, podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša,
 • če otrok potrebuje posebno nego in varstvo, za 90 dni,
 • če starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do 8 let, za 30 dni,
 • če varujeta tri otroke, za 60 dni, če štiri ali več otrok, za 90 dni.
Zgoraj navedene pravice se seštevajo.
Del dopusta (največ 75 dni) lahko starši tudi prenesejo in izrabijo do 8. leta otrokove starosti.
Starša o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka pred začetkom koriščenja sklenejo dogovor, pravica se uveljavlja 30 dni pred potekom porodniškega dopusta. Če dopust za nego in rojstvo otroka koristi samo mati, pa lahko le tega uveljavlja že z vlogo za porodniški dopust.

Posvojiteljski dopust je namenjen enemu ali obema posvojiteljema z namenom, da se lahko takoj po posvojitvi posvetita otroku.

Koliko časa traja posvojiteljski dopust?

Posvojiteljski dopust traja:
 • 150 dni v primeru, ko je otrok ob posvojitvi star od 1 do 4 leta,
 • 120 dni v primeru, ko je otrok star od 4 do 10 let.