Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Zaposleni

Blanka Rupar, univ. dipl. soc. del.
V.d. direktorice ---
področje dela-svetovalni razgovor ob razvezi zakonske zveze, posvojitve
soba št. 1 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 762
e-pošta: blanka.rupar@gov.si

Renata ŠMIT, poslov. sek.
Glavna pisarna
soba št. 2 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 763
e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si

Dominika MLAKAR PERNAT, pisarn. ref.
Sprejemna pisarna - pritličje
tel.: 02 80 50 780
e-pošta: dominika.mlakar-pernat@gov.si

Majda VIHTELIČ, univ.dipl.soc.del.
področje dela: naloge za preprečevanje nasilja v družini-delo z žrtvijo brez mladoletnih otrok, preživnine, socialna preventiva; strokovno delo za Center za starejše Metulj Slovenska Bistrica.
soba št. 13  - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 773
e-pošta: majda.vihtelic@gov.si

Aida Al Shammary, univ.dipl.psih.
področje dela: statusna razmerja, razmerja med starši in otroki ( stiki, dodelitve, preživnine), pomoč pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji, stikih in preživnini, svetovanje,
soba št. 16 – 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 776
e-pošta: Aida.AlShammary@gov.si

Metka BABŠEK, soc. del.
področje dela: družinski pomočnik, varstvo invalidov po ZDVDTPO, oprostitve, priznanja očetovstva, znakovni jezik, dodatek za nego, dodatek za veliko družino, delno plačilo za izgubljeni dohodek, pogrebnina in posmrtnina.
soba št. 3 - pritličje
tel.: 02 80 50 766
e-pošta: metka.babsek@gov.si

Irena KOVAČIČ univ. dipl. soc. del.
področje dela: varstvo odraslih oseb (prva socialna pomoč) in oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva za splošne zavode in pomoč na domu.
soba št. 3- 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 764
e-pošta: irena.kovacic©gov.si

Tanja MIŠIČ, univ.dipl.soc.del.
področje dela: rejništvo, prva socialna pomoč, naloge za preprečevanje nasilja v družini – delo z žrtvijo z mladoletnimi družinskimi člani
soba št. 3 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 767
e-pošta: tanja.misic@gov.si

Ines Škulj univ. dipl. soc. del.
področje dela: varstvo otrok in družine, pomoč družini za dom, delo z matičnimi družinami rejencev
soba št. 2 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 772
e-pošta: ines.skulj@gov.si

Olja VETRIH, univ.dipl.soc.del.
področje dela: prva socialna pomoč s povzročitelji nasilja, osebna pomoč – svetovanje, urejanje, vodenje.
soba št. 7 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 784
e-pošta: olja.vetrih@gov.si

Ana FLIS, univ.dipl.soc.del.
področje dela: socialna preventiva: preventivni programi (Mladinske delavnice, Laična pomoč družinam, Družabništvo in spremljanje, Prostovoljstvo), družbeno koristno delo in koordiniranje pomoči na domu (občini Makole in Oplotnica).
soba št. 4 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 771
e-pošta: ana.flis@gov.si

Nataša PIFKO, univ. dipl. prav. – nadomeščanje direktoric
področje dela: Skrbništvo, odobritve pravnih poslov, pravne zadeve.
soba št. 15 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 775
e-pošta: natasa.pifko@gov.si

Mag. Jasmina KENDA
področje dela: Svetovalno delo z mladostniki, vzgojni zavodi, obravnava mld. v sodnem postopku, postpenalna pomoč.
soba št. 14 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 774 ali 02 80 50 763
e-pošta: jasmina.kenda@gov.si

Stanka ŠEGA, dipl. ekon.
področje dela: starševsko varstvo, porodniški dopust, dodatek za nego, dodatek za veliko družino
soba št. 1 - pritličje
tel.: 02 80 50 765
e-pošta: stanka.sega@gov.si

Nika Gerdovič,univ.dipl.soc.del.
področje dela: osebna pomoč – urejanje, vodenje, svetovanje
soba št. 7 – prvo nadstropje
tel.: 02 80 50 784
e-pošta: nika.gerdovic@gov.si

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ  - (po črkah priimka vlagatelja)

A, B, C, Č, Ć, D, Đ, E, H, L, M, Q, R, R, Š, V, W, X, Z, Ž

Janja KRAJNČIČ, univ. dipl. soc. del.
soba št. 12 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 761
e-pošta: janja.krajncic@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: P, T, U

Sonja PETERIN, univ. dipl. soc. del.
soba št. 8 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 768
e-pošta: sonja.peterin@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: K

Uroš KIDRIČ, mag. upr. ved
soba št. 9 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 769
e-pošta: uros.kidric@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: F, G, I, J, N, O

Tanja GOLOBIČ, dipl. upr. org.
soba št. 4 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 778
e-pošta: tanja.golobic@gov.si

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV: (po črkah priimka vlagatelja)

otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: A, C, Č, Ć

Janja KRAJNČIČ, univ. dipl. soc. del.
soba št. 12 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 761
e-pošta: janja.krajncic@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko:  D, Đ, L, Š, V, W, Z

Mag. Danilo LONČARIČ
soba št. 10 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 781
e-pošta: danilo.loncaric@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: P, T, U

Sonja PETERIN, univ. dipl. soc. del.
soba št. 8 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 768
e-pošta: sonja.peterin@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: B, K

Uroš KIDRIČ, mag. upr. ved
soba št. 9 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 769
e-pošta: uros.kidric@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: F, G, I, J, N, O

Tanja GOLOBIČ, dipl. upr. org.
soba št. 4 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 778
e-pošta: tanja.golobic@gov.si

Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: E, H, M, Q, R, S, X, Ž

Mag. Barbara TISELJ
soba št. 6 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 782
e-pošta: barbara.tiselj@gov.si