Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Zaposleni

Blanka Rupar, univ. dipl. soc. del.
Pomočnica direktorice Center za socialno delo Maribor-Enota Slovenska Bistrica
soba št. 1 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 762
e-pošta: blanka.rupar@gov.si
 
Marija Hajdnik, poslovna sekretarka
Glavna pisarna 
soba št. 2 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 763
e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si
 
Dominika MLAKAR PERNAT, pisarn. ref.
Arhiv- pritličje
tel.: 02 80 50 780
e-pošta: dominika.mlakar-pernat@gov.si
 
Nika Gerdovič, univ.dipl.soc.del.
področje dela: preživnine, socialna preventiva; Mladinske delavnice, mnenje sodišču v postopku deložacije.
soba št. 13 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 773
e-pošta: nika.gerdovic@gov.si
 
Jasmina Vrečko, univ.dipl.soc.del.
Področje dela: varstvo odraslih oseb (prva socialna pomoč), naloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPND-delo s povzročitelji nasilja, družbeno koristno delo
soba št. 11 – 1. nadstropje
tel. 02 80 50 770
e-pošta: jasmina.vrecko@gov.si
 
Neli Tekavec, univ.dipl.soc.del. 
področje dela: statusna razmerja, razmerja med starši in otroki (stiki, dodelitve, preživnine), pomoč pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji, stikih in preživnini, svetovalni razgovori ob razvezi zakonske zveze, zakonsko in družinsko svetovanje, prva socialna pomoč, pomoč pri sklenitvi sporazuma o spremembi osebnega imena.
soba št. 16 – 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 776
e-pošta: neli.tekavec@gov.si
 
Metka BABŠEK, soc. del.
področje dela: družinski pomočnik, varstvo invalidov po ZDVDTPO, oprostitve, priznanja očetovstva, znakovni jezik, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino, delno plačilo za izgubljeni dohodek, pogrebnina in posmrtnina.
soba št. 3 - pritličje
tel.: 02 80 50 766
e-pošta: metka.babsek@gov.si
 
Irena KOVAČIČ univ. dipl. soc. del.
področje dela: oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva za splošne zavode in pomoč na domu.
soba št. 3- 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 764
e-pošta: irena.kovacic©gov.si
 
Tanja MIŠIČ, univ.dipl.soc.del.
področje dela: rejništvo, prva socialna pomoč, naloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPND – delo z žrtvijo z mladoletnimi družinskimi člani, ki se prične na prvo črko priimka: L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, 
soba št. 3 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 767
e-pošta: tanja.misic@gov.si 
 
Majda VIHTELIČ, univ.dipl.soc.del.
področje dela: naloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPND- delo z žrtvijo brez mladoletnih otrok, naloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPND-delo z žrtvijo z mladoletnimi družinskimi člani, ki se prične s prvo črko priimka A, B, C, Č, Ć, D, Đ, E, F, G, H, I, J,K, strokovno delo za Center za starejše Metulj Slovenska Bistrica.
soba št. 4 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 771
e-pošta: majda.vihtelic@gov.si
 
Ines Škulj univ. dipl. soc. del. 
področje dela: varstvo otrok in družine, pomoč družini za dom, delo z matičnimi družinami rejencev
soba št. 2 - 2. nadstropje
tel.: 02 80 50 772
e-pošta: ines.skulj@gov.si
 
Olja VETRIH, univ.dipl.soc.del.
področje dela: posvojitve, osebna pomoč – svetovanje, urejanje, vodenje.
soba št. 7 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 784
e-pošta: olja.vetrih@gov.si
 
Ana FLIS, univ.dipl.soc.del.,
področje dela: socialna preventiva: preventivni programi ( Laična pomoč družinam, Prostovoljstvo), koordiniranje pomoči na domu (občini Makole in Oplotnica).
soba št. 18 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 779
e-pošta: ana.flis@gov.si
 
Nataša PIFKO, univ. dipl. prav. – nadomeščanje pomočnice direktorice
področje dela: Skrbništvo, odobritve pravnih poslov, pravne zadeve.
soba št. 15 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 775
e-pošta: natasa.pifko@gov.si
 
Mag. Jasmina KENDA
področje dela: Svetovalno delo z mladostniki, vzgojni zavodi, obravnava mld. v sodnem postopku, postpenalna pomoč.
soba št. 14 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 774
e-pošta: jasmina.kenda@gov.si
 
Stanka ŠEGA, dipl. ekon.
področje dela: starševsko varstvo, porodniški dopust, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in krajši delovni čas
soba št. 1 - pritličje
tel.: 02 80 50 765
e-pošta: stanka.sega@gov.si
 
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV - (po črkah priimka vlagatelja)
 
otroški dodatek, denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 
Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: A, B, D, Đ, E, F
Irena KOVAČIČ univ. dipl. soc. del.
soba št. 3- 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 764
e-pošta: irena.kovacic©gov.si
 
Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: C,Č, Ć, G, L, S, Ž
Janja KRAJNČIČ, univ. dipl. soc. del.
soba št. 12 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 761
e-pošta: janja.krajncic@gov.si
Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: P, T, U, Z, W
Sonja PETERIN, univ. dipl. soc. del.
soba št. 8 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 768
e-pošta: sonja.peterin@gov.si
 
 
Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: I, J, K, N, O
Uroš KIDRIČ, mag. upr. ved
soba št. 9 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 769
e-pošta: uros.kidric@gov.si
 
Za vlagatelje katerih priimek se prične s črko: H, M, Q, R, Š, V, X
Tajana KÜZMIČ
soba št. 6 - 1. nadstropje
tel.: 02 80 50 782
e-pošta: tajana.kuzmic@gov.si