Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Center za socialno delo Slovenska Bistrica

Naslov

Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska 16, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: (02) 805 07 63
fax: (02) 805 07 77
e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si

Obvestila

Vabilo.

Vabljeni na predavanje za starše: ZAKAJ NAJSTNIK V NEKEM TRENUTKU OBMOLKNE?, ki bo dne 11.10.2017 ob 17.30 v avli OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Vabilo

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti  pripravilo spletno aplikacijo https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ na podlagi katere lahko preverjate veljavnost vaših pravic iz javnih sredstev z vašo emšo ali davčno številko. Potreben je enostaven postopek registracije preko spleta.

Aktualno

Razpis za neprofitna stanovanja - Občina Makole.

Izvajanje mediacije - obvestilo Skupnosti CSD o izvajanju mediacije.

Tematske, učne in turistične poti v občini Slovenska Bistrica in bližnji okolici - Projekt »UŽIVAJMO V ZDRAVJU« v občini Slovenska Bistrica

Trim steza Češnjica - v okviru projekta UŽIVAJMO V ZDRAVJU

Opis centra

Center za socialno delo Slovenska Bistrica je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Preko javnih pooblastil nudi pomoč posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav ter zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki jih je sprejela država.

Območje dejavnosti CSD Slovenska Bistrica

Center pokriva občine

 • Slovenska Bistrica,
 • Poljčane,
 • Oplotnica,
 • Makole.