Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Dnevni center za otroke in mladostnike

Program se izvaja:

 • v Dnevnem centru za otroke in mladostnike
 • po potrebi na domu otrok in mladostnikov

Dnevni center za otroke in mladostnike je nadgradnja preventivnega programa Laična pomoč družinam. Program Laična pomoč družinam se je vsa leta izvajal na domu uporabnikov, s pomočjo izvajalcev javnih del, ki otrokom in mladostnikom, prikrajšanim za normalno družinsko življenje nudijo aktivno preživljanje prostega časa in učno pomoč.

Dnevni center odpira svoja vrata vsak delovnik od 13.00 do 19.00 ure. Izvajanje programa je brezplačno.

Dnevni center za otroke in mladostnike je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Ruše. Dnevni center je namenjen otrokom in mladostnikom iz Upravne enote Ruše (Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Selnica ob Dravi in Občina Ruše) ter njihovim staršem, ki zaradi nastale življenjske situacije, vedenjskih, čustvenih in učnih težav in stisk potrebujejo pomoč in podporo. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, učne in psihosocialne pomoči.

Cilji programa:

 • psihosocialna in učna pomoč otrokom in mladostnikom
 • pomoč pri reševanju težav v domačem, šolskem in vrstniškem okolju 
 • informiranje ter opolnomočanje uporabnikov pri reševanju nastalih težav
 • krepitev samopodobe in lastnih potencialov
 • zmanjševanje socialne izključenosti uporabnikov
 • nudenje strukturiranega okolja za kvalitetno preživljanje prostega časa
 • krepitev socialne mreže
 • pridobivanje novih socialnih izkušenj
 • izboljšanje komunikacijskih spretnosti v šolskem, domačem in vrstniškem okolju 
 
Pogoji za vključitev v program:
 • prostovoljna odločitev za vključitev uporabnikov ter staršev,
 • aktivno sodelovanje v programu oz. izražena potreba po aktivnem preživljanju prostega časa, učni in psihosocialni pomoči,
 • upoštevanje hišnega reda, 
 • spoštovanje in varovanje osebnih podatkov drugih uporabnikov
Osnovni namen programa:
 • je zmanjšanje socialne izključenosti otrok oz. mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, učne in psihosocialne pomoči. 
 
KONTAKT:
 
CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Šolska ul. 16/a
2342 RUŠE
tel. št.: 02/6730-150
mobilni tel.: 041 576 255 
e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si
 
Strokovni delavec v programu: Ivica Tomić, univ. dipl. nov.
Vodja programa: Jasmina Laznik, dipl. soc. del.
Odgovorna oseba: Simona Eferl, univ. dipl. prav.
 
Delovni čas: vsak delovnik od 13.00 do 19.00 ure.
 
PROGRAM FINANCIRAJO:

Občine Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi