Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju 

Program se izvaja:

 • v Dnevnem centru za starejše osebe in osebe s težavami v duševnem zdravju
 • po potrebi na domu uporabnikov

Dnevni center za starejše in osebe s težavami v duševnem zdravju je nadgradnja preventivnega programa Socialno vključevanje ranljivih skupin. Program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin prebivalstva se vsa leta izvaja na domu uporabnikov, s pomočjo izvajalcev javnih del, ki uporabnikom nudijo aktivno preživljanje prostega časa, vse z namenom, da se uporabnika vključi v socialno mrežo, prepreči izoliranost ter pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti kakor tudi izboljšanje njihove samopodobe.

Dnevni center odpira svoja vrata vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure.

Dnevni center je namenjen uporabnikom iz UE Ruše. Osnovni cilj programa je zmanjševanje socialne izključenosti oseb s težavami v duševnem zdravju, ki temelji na aktivnem reševanju nastale problematike. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja. V primerih, ko to zahteva vsebina aktivnosti uporabniki razdeljeni v skupine npr. ročnodelska delavnica, lesarska delavnica,… V okviru programa je predvideno tudi sodelovanje z drugimi institucijami in posamezniki, medgeneracijska druženja, prav tako so predvidene delavnice in izleti. Uporabnikom, ki imajo težave s hojo ali prevozom nudimo brezplačen prevoz od njihovega doma v dnevni center in nazaj. Uporabniki imajo v času obiskovanja dnevnega centra tudi možnost toplega obroka, za katerega prispevajo 3,00 EUR. Ostalo izvajanje programa je brezplačno.

Cilji programa:

 • zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk in težav uporabnikov
 • dostopnost in dosegljivost storitve
 • zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic
 • izboljšanje informiranja in ozaveščanja uporabnikov o možnostih za vključitev v storitve
 • širjenje socialne mreže posameznika, v skladu z njegovimi potrebami
 • pridobivanje novih socialnih izkušenj in razvoj socialnih veščin
 • zdrav način življenja in higienske navade/oblikovanje zdravih navad
 • nadzor in pomoč pri smotrni porabi sredstev (po potrebi uporabnika)

Program je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

 • uporabnikom z dolgotrajnimi ali ponavljajočimi težavami v duševnem zdravju (depresija, shizofrenija, bipolarna motnja razpoloženja, osebam, odvisnim od alkohola, osebam z dvema motnjama,..)
 • uporabnikom, ki so zaradi svojih značilnosti izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj duševne motnje
 • uporabnikom, ki so v trenutni duševni stiski ali krizi
 • družinam z osebo s težavami v duševnem zdravju
 • uporabnikom, ki so že postavljeni pod skrbništvo ali se za njih ureja ustrezna oblika skrbništva in predvidoma niso vključeni v druge organizirane oblike pomoči (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost)
 • starejšim, ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz običajnega okolja.

Pogoji za vključitev v program:

 • prostovoljna odločitev za vključitev (pisna privolitev + podpis dogovora)
 • polnoletnost
 • prepovedana zloraba drog in alkohola
 • aktivno sodelovanje v programu oz. potreba po aktivnem preživljanju prostega časa
 • upoštevanje hišnega reda, spoštovanje in varovanje osebnih podatkov drugih uporabnikov

Namen izvajanja programa:

 • preprečevati nadaljnje hospitalizacije v UKC Maribor
 • uporabniku zagotoviti, da čim dlje ostane v domačem okolju (s tem, ko jim nudimo pomoč v mnogih primerih ni potrebna namestitev v institucionalno varstvo ali druge oblike pomoči).

KONTAKT:

CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
DNEVNI CENTER ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
Šolska ul. 16/a
2342 RUŠE
tel.št. 02/6730-150
mobilni tel. 041 576 255
e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

Strokovni delavec v programu: Ivica Tomić, univ.dipl.nov.
Vodja programa: Simona Eferl, univ. dipl. prav.
Odgovorna oseba: Simona Eferl, univ. dipl. prav.

Delovni čas: vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure.


PROGRAM FINANCIRAJO:

 

Občine Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi