Naša navigacija

Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Center za socialno delo Ptuj

Naslov

Ptuj

Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

telefon: (02) 787 56 00
fax: (02) 778 77 71
e-pošta: gpcsd.ptuj@gov.si
internetna stran: http://csd-ptuj.si

Opis centra

Center za socialno delo Ptuj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Svojo dejavnost opravljamo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki opredeljuje storitve, ukrepe in denarne socialne pomoči ter po javnih pooblastilih, ki nam jih narekuje zakonodaja.

Na centru, ki ga vodi direktor, je redno zaposlenih 38 delavcev različnih strok. Na področju varstva družine, odraslih in invalidov je zaposlenih deset strokovnih delavcev, tri strokovne delavke se ukvarjajo z rejništvom, posvojitvami in skrbništvom, en z zakonskim in družinskim svetovanjem. Psihološko svetovanje izvajata dve psihologinji. Z otroki in mladostniki se ukvarjata dva pedagoga. Šest strokovnih delavk pomaga pri preprečevanju materialnih stisk, štiri pa pri urejanju otroških dodatkov, starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Področje socialne preventive ter koordinacije mrež v lokalni skupnosti pokriva ena strokovna delavka, zaposleni pa sta še dve pravnici in sociolog. V administraciji in finančni službi so zaposleni štirije delavci.

V programu Pomoč družini na domu zaposlujemo 28 oskrbovalk, ki pomagajo ostarelim na domu. V program Integrirana pomoč je vključenih pet brezposelnih oseb.

V program Integrirana pomoč družinam, ki ga kot nacionalni program izvajamo z 9timi javnimi delavci, je vključenih 13 družin. V programu Varna hiša zaposlujemo dva delavca, v desetih programih socialne preventive in Varne hiše pa je trenutno vključenih 51 prodtovoljcev.

S šolskim letom 2008/09 se pristojnost odločanja o državnih štipendijah prenese na centre za socialno delo.

Območje dejavnosti CSD Ptuj

Svojo dejavnost izvajamo na območju Upravne enote, ki zajema občine:

 • Mestno občino Ptuj s:
  • Četrtnimi skupnostmi Breg, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja
 • ter občine:
  • Gorišnica,
  • Dornava,
  • Sveti Andraž v Slov. goricah,
  • Majšperk,
  • Juršinci,
  • Destrnik,
  • Trnovska vas,
  • Markovci,
  • Hajdina,
  • Podlehnik,
  • Kidričevo,
  • Žetale,
  • Zavrč,
  • Videm,
  • Cirkulane.
Območje Upravne enote obsega 645 km², na njem živi 69.000 prebivalcev.