Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Zaposleni

Elvira ZORKO
Univ.dipl.soc.del.
Pomočnica direktorice, Strokovni vodja
področje dela:

 • posvojitve

soba št. 11
telefon:02/6544-222

Zlatka POCRNJIČ
ekonomski tehnik – Glavna pisarna
soba št. 12
telefon: 02/6544-220/221

Jožica NOVAK
univ.dipl.soc.del. - strokovna delavka
področje dela:

 • Oprostitev plačil institucionalnega varstva in pomoči na domu
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev na črko R, T, U, V, W, Z, Ž.
 • Pravica do družinskega pomočnika
 • Dodatek za nego otroka
 • Delno plačilo za izgubljen dohodek
 • Prva socialna pomoč

soba št. 08
telefon: 02/6544-228

Blanka DROFENIK NERAT
univ. dipl. pravnica – strokovna delavka
področje dela:

 • Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj v preiskovalnem postopku, med in po prestani kazni zapora
 • Uporabniki s težavami v duševnem zdravju
 • Druge neopredeljene naloge - krizne intervencije
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč - svetovanje, urejanje, vodenje
 • Prva socialna pomoč s povzročitelji nasilja
 • Osebna asistenca

soba št. 07
telefon: 02/6544-232

TINA KMETEC
univ. dipl. soc. del. – strokovna delavka
področje dela:
 • Urejanje očetovstva
 • Uradna evidenca preživnin
 • Obravnava otrok in mladoletnikov
 • Prva socialna pomoč
 • Pomoč družini za dom
 • Program za družine – socialno pedagoška pomoč družinam na domu
Soba št.: 3
Tel.:02/6544-231
 
MATEJA ŽIVEC,
univ.dipl.soc.del. - strokovna delavka
področje dela:
 • Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze 
 • Predhodno družinsko posredovanje
 • Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
Soba št.: 5
Tel: 02/6544-240

Astrid POTOČNIK
pravnica – koordinatorka pomoči na domu
področje dela:

 • Pomoč na domu

soba št. 04
telefon: 02/6544-226

Eva ŠINKO
univ.dipl.soc.del. – strokovna delavka
področje dela:

 • Varstvo družine - posebno varstvo otrok in mladostnikov
 • Rejništvo
 • Družinsko in/ali partnersko svetovanje - urejanje odnosov v družini
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč - svetovanje

soba št. 06
telefon: 02/6544-227

Lidija KOSTANJEVEC
univ.dipl. pravnica - strokovna delavka
področje dela:

 • Skrbništvo nad otroki in odraslimi
 • Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega oz. varovančevega premoženja, odobritev pravnih poslov
 • Priznanje statusa odrasle invalidne osebe
 • Pravica gluhe osebe do tolmača
 • Prva socialna pomoč

soba št. 09
telefon: 02/6544-224

Marjana SEDAK
inž. kom. - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev na črko A, B, C, Č, Ć, D, E, F, H, I, J

soba št. 02
telefon: 02/6544 234

Jana PERŠUH
univ. dipl. pravnica - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev na črko L, M, O, P, K

soba št. 13
telefon: 02/6544-225

Dragica VEGELJ
ekonomistka - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Materinski dopust in nadomestilo
 • Očetovski dopust in nadomestilo
 • Starševski dopust in nadomestilo
 • Pravice iz naslova krajšega delovnega časa
 • Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost
 • Starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev /priimki vlagateljev na črko G; N; S ;Š

soba št. 10
telefon: 02/6544-229