Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Zaposleni

Elvira ZORKO
Univ.dipl.soc.del.
Direktorica, Strokovni vodja
področje dela:

 • posvojitve

soba št. 11
telefon:02/6544-222

Zlatka POCRNJIČ
ekonomski tehnik – tajništvo
soba št. 12
telefon: 02/6544-220/221

Jožica NOVAK
univ.dipl.soc.del. - strokovna delavka
področje dela:

 • Oprostitev plačil institucionalnega varstva in pomoči na domu
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev od črke R do črke Ž
 • Uradna evidenca preživnin
 • Pravica do družinskega pomočnika
 • Dodatek za nego otroka
 • Delno plačilo za izgubljen dohodek
 • Prva socialna pomoč

soba št. 08
telefon: 02/6544-228

Blanka DROFENIK KOZJAK
univ. dipl. pravnica – strokovna delavka
področje dela:

 • Varstvo odraslih
 • Skrbništvo odraslih
 • DKD
 • Duševno zdravje
 • Obravnava polnoletnih v kazenskem postopku in pokazenska pomoč
 • Prva socialna pomoč
 • Prva socialna pomoč s povzročitelji nasilja v družini, odrasli

soba št. 07
telefon: 02/6544-232

Tina KMETEC
univ. dipl. soc. del. - strokovna delavka
področje dela:

 • Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze in mnenje sodišču
 • Družinsko in/ali partnersko svetovanje - urejanje odnosov v družini/pomoč družini za dom/
 • Urejanje očetovstva
 • Obravnava otrok in mladoletnikov s težavami v odraščanju
 • Prva socialna pomoč

soba št. 03
telefon: 02/6544-231

Astrid POTOČNIK
pravnica – koordinatorka pomoči na domu
področje dela:

 • Pomoč na domu

soba št. 05
telefon: 02/6544-226

Eva ŠINKO
univ.dipl.soc.del. – strokovna delavka
področje dela:

 • Varstvo družine
 • Krizne intervencije v družini - nasilje in zaščita
 • Rejništvo, rejniške družine
 • Osebna pomoč - svetovanje
 • Prva socialna pomoč

soba št. 06
telefon: 02/6544-227

Lidija KOSTANJEVEC
univ.dipl. pravnica - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Skrbništvo otrok
 • Urejanje statusa invalida, nadomestila, vključitev v VDC
 • Osebna pomoč - svetovanje, urejanje, vodenje
 • Pravica gluhe osebe do tolmača
 • Krizne intervencije - nasilje in zaščita odrasle osebe
 • Prva socialna pomoč

soba št. 09
telefon: 02/6544-224

Marjana SEDAK
inž. kom. - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev od črke A do črke F

soba št. 02
telefon: 02/6544 234

Nevenka MAČEK
mag.upr.ved. - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev od črke H do črke K

soba št. 01
telefon: 02/6544 237

Mateja ŽIVEC
univ.dipl. soc. del. - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev od črke L do črke P

soba št. 13
telefon: 02/6544-225

Dragica VEGELJ

ekonomistka - strokovna sodelavka
področje dela:

 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev / priimki vlagateljev na črko G, S, Š

soba št. 10
telefon: 02/6544-229