Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Seznam zaposlenih in področje dela:

Direktorica:

 
Brigita TETIČKOVIČ, univ. dipl. fil. in soc. kult.
 

Sprejemna pisarna:

 
Monika ŠTRMAN (nadomeščanje Jasmina Kikl)
Olga PLOHL, arhivarka
 

Socialno varstvene storitve in javna pooblastila:

 
Metka GAŠIČ, univ. dipl. soc. del.
(prva socialna pomoč, rejništvo, varstvo odraslih)
 
Tanja GAŠPARIČ, univ. dipl. soc. del.
(prva socialna pomoč, varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, varstvo družine)
 
Marina NOVAK, univ. dipl. soc. del.
(varstvo družine - naloge za preprečevanje nasilja v družini)
 
Mojca CEROVIČ OSTRC, univ. dipl. pravnica
(javna pooblastila)
 

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev:

(otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih, storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pogrebnina in posmrtnina, dodatek za veliko družino)
 
Alenka BRATUŠA, dipl. soc. del.
Gabrijela FAFULIĆ, dipl. ekonomistka
Polonca POPLATNIK, ekon. tehnik
Janja PUKLAVEC, dipl. ekonomistka
Teja PIGNAR, univ. dipl. pravnica
 

Starševsko varstvo:

 
Saša VORŠIČ, dipl. soc. del.
(materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust, nadomestilo, pravica iz naslova krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok, pomoč ob rojstvu, starševski dodatek, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljen dohodek)