Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Zakonsko in družinsko svetovanje

V okviru zakonskega in družinskega svetovanja vodimo:

 • svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze ali zunanjezakonske skupnosti,
 • svetovalni razgovor o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo in vzgojo,
 • svetovanje posameznikom s težavami v partnerskem odnosu,
 • zakonsko in partnersko svetovanje,
 • družinsko svetovanje.

Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze

je obvezen, ko so v družini še mladoletni otroci.

Namen

Dogovor o urejanju življenja ob razpadu zakonske skupnosti in pomoč družini in posamezniku v vseh fazah razveznega postopka pri spremembah v organiziranosti družine, ko partnerja ohranjata le še starševsko vlogo.

Vsebina razgovora (pravna podlaga):

 • seznanitev z razlogi, ki so pripeljali do vložitve predloga za sporazumno razvezo in do tožbe za razvezo zakonske zveze,
 • seznanitev s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze za zakonca in za družinsko skupnost,
 • prizadevanje strokovnega delavca za ureditev medsebojnih razmerij zakoncev in razmerij staršev do skupnih otrok.

Metoda dela:

 • delo z zakoncema na partnerski ravni,
 • delo s starši in otroki na starševski ravni.

Po opravljenem postopku center za socialno delo pošlje sodišču poročilo z mnenjem:

 • o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo in vzgojo,
 • o preživnini,
 • o stikih.

Svetovalni razgovor o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo in vzgojo

ob prenehanju zunajzakonske skupnosti, vključno z mnenjem glede preživnine in stikov.

Namen

Dogovor o urejanju življenja ob razpadu zunajzakonske skupnosti in pomoč družini in posamezniku pri spremembah v organiziranosti družine, ko partnerja ohranjata le še starševsko vlogo.

Metoda dela:

 • delo s partnerjema na partnerski ravni,
 • delo s starši in otroki na starševski ravni.

Po opravljenem postopku center za socialno delo pošlje sodišču poročilo z namenom:

 • o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo in vzgojo,
 • o preživnini,
 • o stikih.

Izvajalci:

 • strokovni delavci,
 • svetovalni par,
 • psihološko svetovanje,
 • tim - vključitev tudi drugih strokovnih delavcev (psiholog, pedagog in drugi).

Kontaktna oseba: