Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Odrasli nad 65 let starosti

Prva socialna pomoč

katere namen je pomagati posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni možne rešitve in se seznani z možnimi storitvami, dajatvami, obveznostmi, ki sledijo izbiri ter da se mu predstavi mrežo in programe izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč.
Za prvi stik se lahko obrnete na strokovne delavce, ki izvajajo storitev prve socialne pomoči.
Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav.

Na prvi socialni pomoči se lahko oglasite:

 • prvič: zaradi vaše težave ali stiske, ali zaradi informacij v zvezi z določenimi postopki s področja socialnega varstva,
 • ponovno: z novo težavo ali stisko, ki je doslej še niste urejali na centru za socialno delo.

Prva socialna pomoč se izvaja v celotnem poslovnem času centra za socialno delo, od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 15.00 ure, v sredo od 08.00 do 17.00 ure ter v petek od 08.00 do 13.00 ure.

Pomagamo vam lahko pri reševanju težav, kot so:

 • pomoč pri reševanju težav v partnerskem odnosu,
 • pomoč pri reševanju težav v medgeneracijskem odnosu,
 • pomoč pri reševanju osebnih težav v obliki svetovanja, vodenja ali urejanja,
 • pomoč pri urejanju preživninskih zadev,
 • pomoč pri urejanju pravic do denarne socialne pomoči in morebitnega doplačila oskrbnih stroškov,
 • pomoč družini na domu,
 • pomoč pri odhodu v domsko varstvo (Skupnost socialnih zavodov).

Pomoč je odvisna od vaše potrebe in zmožnosti aktivnega vključevanja pri reševanju konkretnega problema ali stiske.

Izvajamo pa tudi naloge po javnih pooblastilih, kot so:

 • obravnava storilcev kaznivih dejanj v sodnem postopku:
  • mlajših mladoletnikov (od 18 do 21 let) v kazenskem postopku (Otroci in mladostniki),
  • polnoletnih v kazenskem postopku,
 • pokazenska pomoč posamezniku in družini:
  • posamezniku in družini v času postopka,
  • svetovanje,
  • pogojna obsodba z varstvenim nadzorom,
 • priznanje statusa odrasle invalidne osebe (Invalidi):
  • priznanje statusa in pravice,
  • družinski pomočnik,
 • skrbništvo (Skrbništvo):
  • predlog za odvzem ali vrnitev poslovne sposobnosti,
  • skrbnik za poseben primer,
  • stalni skrbnik,
 • obravnava uporabnikov s težavami v duševnem zdravju.

Uporabniki storitev:

 • osebe, ki jim okolje ne nudi toliko opore, kot jo potrebujejo,
 • ljudje, ogroženi zaradi medgeneracijskih konfliktov,
 • ljudje, ki nimajo sredstev za preživljanje,
 • ljudje, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih vzrokov potrebujejo pomoč drugih (Pomoč družini na domu)
 • ljudje z duševnimi stiskami, vedenjskimi in osebnostnimi posebnostmi,
 • ljudje, ki zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ogrožajo druge,
 • zasvojeni s prepovedanimi drogami, alkoholom in drugimi substancami ali dejavnostmi,
 • brezdomci in osebe brez državljanstva.

Kdo so lahko pobudniki storitev:

 • uporabnik sam,
 • tisti, ki ga uporabnikovo vedenje, stališča ali način življenja bremeni in spravlja v stisko,
 • druge službe, ki uporabnikovo vedenje moti njihove procese.

Izvajalci storitev po občinah: