Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Subvencija prevoza za dijake in študente

Namen:

Zakon o visokem šolstvu določa v 73. členu, da Republika Slovenija subvencionira prevoz študentov, ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od kraja stalnega prebivališča. Subvencija znaša največ 70 % polne cene mesečne vozovnice, odvisno od socialnega položaja in oddaljenosti kraja izobraževanja. Postopek in kriterije za subvencioniranje prevoza določi minister za visoko šolstvo v obliki pravilnika. 

Upravičenci

Subvencijo prevoza lahko uveljavijo dijaki in študenti, ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od kraja stalnega prebivališča. Hkrati pa pri državni štipendiji ne uveljavlja dodatka za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča.

Pogoji in višina:

Uveljavljanje pravice

 • Pravica se prizna od dneva, ko postane odločba dokončna.
 • Dodeli se za obdobje do 30. 6. tekočega šolskega leta za dijake in do 31. 7. za študente.

Višina subvencije se določi glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in tako glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša: 

 

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Višina subvencije
1 do 30 % 50 %
2 nad 30 % do 53 % 30 %
3 nad 53 % do 64 % 17 %
4 nad 64 % 7 %

Višina subvencije se glede na oddaljenost kraja izobraževanja od stalnega prebivališča v vsakem razredu zviša za:

 • 10 % za oddaljenost nad 40 km in do 60 km ter
 • 20 % za oddaljenost nad 60 km.

Za rejence se subvencija na ta način zviša glede na oddaljenost od začasnega prebivališča.

Subvencija prevoza lahko tako znaša največ 70 % polne cene mesečne vozovnice.
 
Osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana in zaradi tega ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz, pripada brezplačen prilagojen prevoz.
 
Oseba, ki pri državni štipendiji uveljavlja dodatek za izobraževanje zunaj kraja stalnega prebivališča, ne more uveljavljati subvencije prevoza.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, štipendije, znižano plačilo vrtca ...)
Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Izvajalci: