Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Starševsko nadomestilo

Vrste starševskega nadomestila:

 • porodniško nadomestilo,
 • očetovsko nadomestilo,
 • nadomestilo za nego in varstvo otroka,
 • posvojiteljsko nadomestilo.

Pravice

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta, ter osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta najmanj 12 mesecev zavarovane za starševsko varstvo.

Višina starševskega nadomestila

Višina je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust.

Starševsko nadomestilo ne more biti nižje od 55% minimalne plače v RS in ne višje od 2,5 - kratnika povprečne mesečne plače v RS, razen porodniškega nadomestila.

Vlogi na obrazcu Priloga S-6, ki jo oddate na centru za socialno delo, priložite podatke o osebnem dohodku oz. osnovi, od katere so bili obračunani prispevki.