Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Skrbništvo

Kaj je namen skrbništva

Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se ti usposobijo za samostojno življenje in delo.

Namen skrbništva nad drugimi osebami je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo in usposabljanjem za samostojno življenje.

Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice ter koristi oseb, ki so pod skrbništvom.

Kdo je lahko skrbnik

Skrbnik je lahko oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za opravljanje dolžnosti skrbnika in se strinja, da bo skrbnik.

Skrbnik ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, ki nima poslovne sposobnosti, oseba, katere koristi so v navzkrižju s koristmi varovanca in oseba, od katere glede na njene osebnostne lastnosti ali razmerja z varovancem ali njegovimi starši ni mogoče pričakovati, da bo pravilno opravljala skrbniške dolžnosti.

Pri imenovanju skrbnika upošteva center za socialno delo želje varovanca, če jih je ta zmožen izraziti, ter želje bližnjih sorodnikov, če je to v korist varovanca.

Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna.

Kaj je naloga skrbnika

Skrbnik je dolžan vestno skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno opravljati njegovo premoženje. Skrbnik mora centru za socialno delo poročati o svojem delu ter vsaj enkrat letno predložiti skrbniško poročilo.

Katere so vrste skrbništva:

  • skrbništvo nad mladoletnimi osebami, za katere starši ne skrbijo ali staršev nimajo,
  • skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
  • skrbništvo za posebne primere.

Kakšen je postopek skrbništva

O tem, da je nekoga potrebno postaviti pod skrbništvo, so dolžni center obvestiti matični, upravni in drugi organi, najbližji sorodniki, člani gospodinjstva, sosedje ...

Center za socialno delo pa je dolžan takoj ukreniti vse potrebno za varstvo osebnosti in pravic ter koristi osebe ter začeti postopek za postavitev pod skrbništvo.

Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva pri mladoletnih osebah in osebah, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, se vpiše v rojstno matično knjigo.

Če ima varovanec premoženje, se postavitev pod skrbništvo zaznamuje tudi v zemljiško knjigo.

Izvajalka programa: