Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Rejništvo

Rejništvo je začasna, posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Namenjeno je otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v matični družini.

Komu je namenjeno

Center za socialno delo začasno namesti v rejniško družino tiste otroke,
 • ki ostanejo brez svoje družine, brez staršev,
 • katerih starši iz različnih razlogov ne znajo ali ne zmorejo ustrezno poskrbeti zanje.

Prizadevamo si, da za namestitev otrok v rejniško družino dobimo soglasje staršev. V primeru, ko starši ne uvidijo ogroženosti otrok in ne pristanejo na začasno namestitev v rejniško družino, ukrepa center za socialno delo, v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Kdo so lahko rejniški starši

Rejništvo opravlja rejniška družina.
Vlogo za izvajanje dejavnosti podajo družine na centru za socialno delo.
Osnovni pogoji:
 • stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • zaključena vsaj poklicna ali strokovna izobrazba,
 • polnoletnost.

V postopku priprave družine ali zakoncev na rejništvo in pri samem delu z rejniškimi družinami, dela strokovni tim za področje rejništva, ki ga sestavljajo Nataša Ličina, univ. dipl. psihologinja in univ. dipl. socialni delavki, vodji programa.

Center za socialno delo izdela oceno primernosti rejniške družine, komisija za izbor pri Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa odloči o primernosti družine in izbrane napoti na usposabljanje.

Naloge rejniške družine

Rejniška družina mora biti urejena, starostno primerna in v svojem okolju spoštovana. Otroku mora omogočiti zdravo rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.

Pravice rejniških staršev:

 • upravičenost do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino otrok in plačilo za delo rejnikom,
 • rejništvo je lahko tudi poklic v primeru, ko skrbijo rejniški starši istočasno za tri otroke, ali manj, če so rejenci otroci s posebnimi potrebami.

Aktivnosti rejniških družin

dedek mraz 006; foto: Voglar Boris - Billy

Center za socialno delo Ptuj ima trenutno nameščenih 80 otrok v 44 rejniških družinah.

V individualni projektni skupini, ki je oblikovana za vsakega otroka posebej, skušamo vzpostaviti dialog med rejniško in matično družino.

Za rejnike organiziramo predavanja in izvajamo usposabljanje v treh skupinah, ki jih vodijo Irena Toš Koren, univ. dipl. psihologinja, spec. psih. svet., Daniela Jurgec, univ. dipl. soc. del., spec., Metka Jurešič, spec. ped., Nataša Ličina, univ. dipl. psih. in univ. dipl. socialni delavki, vodji programa.

Za vse rejniške družine organiziramo skupne izlete, kreativne delavnice za predšolske in šolske otroke, planinski tabor za srednješolce in ob zaključku leta praznovanje z obdarovanjem za najmlajše.

Vodji programa: