Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Regijska koordinacija za področje nasilja v družini

Delo je zastavljeno za področje Podravske regije in zajema sedem centrov za socialno delo in sicer: CSD Maribor, CSD Lenart, CSD Ormož, CSD Pesnica, CSD Ptuj, CSD Ruše in CSD Slovenska Bistrica.

Več informacij na strani CSD Maribor.

Pri obravnavi nasilja v družini centri za socialno delo delujemo z namenom povečanja varnosti žrtev nasilja, preprečevanje novega nasilja, motiviranje žrtve za vključevanje v pomoč in sprejemanje ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtev.

Centri za socialno delo takoj po prejemu informacij o nasilju v družini proučimo okoliščine in izdelamo oceno ogroženosti žrtve in na podlagi te ocene takoj posredujemo informacijo policiji.

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu ali zanemarjanje družinskega člana.