Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Regijska koordinacija za nadomestne kazni

Regijska koordinacija za nadomestne kazni je naloga CSD Maribor. Koordinacija je namenjena polnoletnim osebam. Koordinator CSD Maribor vzpostavi mrežo izvajalskih organizacij, ki opravljajo naloge v splošno korist ali korist lokalne skupnosti.

Nadomestna kazen in ostali ukrepi v splošno korist se lahko izrekajo kot:

 • nadomestilo uklonilnega zapora oz. globe v primeru neplačila kazni za storjene prometne prekrške,
 • nadomestilo kazni zapora do treh mesecev,
 • možnost v postopku odloga kazenskega pregona ali
 • možnost v poravnalnem postopku.

Naloge koordinatorja so, da:

 • sodeluje z zavodom za prestajanje kazni,
 • sodeluje in obvešča sodišče,
 • sodeluje s sodišči pri odločitvi izvršitve uklonilnega zapora oz. nadomeščanju plačila globe,
 • sodeluje s poravnalci in državnim tožilcem,
 • pripravi mnenje,
 • evidentira in izbere mrežo organizacij, ki so pripravljene izvajati naloge alternativne kazni zapora,
 • povezuje mrežo izvajalcev,
 • sodeluje pri usposabljanju izvajalskih organizacij,
 • vzpostavlja sodelovanja med centri za socialno delo, sodišči, zavodi za prestajanje kazni in poravnalci po pravilniku o poravnavanju v kazenskih zadevah,
 • analizira stanje v regiji (zbira podatke, ugotavljanja potrebe, analitično spremlja pojav).

Več informacij na spletni strani CSD Maribor.