Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Prva socialna pomoč

Namen storitve

 • je pomoč posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni možne rešitve in se seznani z možnimi storitvami, dajatvami, obveznostmi, ki sledijo izbiri ter predstavitev mreže in programe izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč.
 • Namenjena je vsem osebam s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč.
 • Za prve informacije lahko pokličete strokovne delavce.

V storitev prve socialne pomoči se lahko vključite:

 • prvič: zaradi vaše težave ali stiske ali zaradi informacij v zvezi z določenimi postopki s področja socialnega varstva,
 • ponovno: z novo težavo ali stisko, ki je doslej še niste urejali na centru za socialno delo.

Prva socialna pomoč se izvaja v celotnem poslovnem času centra za socialno delo, od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 15.00 ure, v sredo od 08.00 do 17.00 ure ter v petek od 08.00 do 13.00 ure.

Pomagamo vam lahko pri reševanju težav, kot so:

 • pomoč pri reševanju težav v partnerskem odnosu,
 • pomoč pri reševanju težav v medgeneracijskem odnosu,
 • pomoč pri reševanju osebnih težav v obliki svetovanja, vodenja ali urejanja,
 • pomoč pri urejanju preživninskih zadev,
 • pomoč pri urejanju pravic do denarne socialne pomoči in morebitnega doplačila oskrbnih stroškov,
 • pomoč družini na domu,
 • pomoč pri odhodu v domsko varstvo (Skupnost socialnih zavodov).

Pomoč je odvisna od vaše potrebe in zmožnosti aktivnega vključevanja pri reševanju konkretnega problema ali stiske.

Izvajamo pa tudi naloge po javnih pooblastilih, kot so:

 • obravnava storilcev kaznivih dejanj v sodnem postopku:
  • mlajših mladoletnikov (od 18 do 21 let) v kazenskem postopku (Otroci in mladostniki),
  • polnoletnih v kazenskem postopku,
 • pokazenska pomoč posamezniku in družini:
  • posamezniku in družini v času postopka,
  • svetovanje,
  • pogojna obsodba z varstvenim nadzorom,
 • priznanje statusa odrasle invalidne osebe (Invalidi):
  • priznanje statusa in pravice,
  • družinski pomočnik,
 • skrbništvo (Skrbništvo):
  • predlog za odvzem ali vrnitev poslovne sposobnosti,
  • skrbnik za poseben primer,
  • stalni skrbnik,
 • obravnava uporabnikov s težavami v duševnem zdravju.

Uporabniki storitev:

 • osebe, ki jim okolje ne nudi toliko opore, kot jo potrebujejo,
 • ljudje, ogroženi zaradi medgeneracijskih konfliktov,
 • ljudje, ki nimajo sredstev za preživljanje,
 • ljudje, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih vzrokov potrebujejo pomoč drugih (Pomoč družini na domu)
 • ljudje z duševnimi stiskami, vedenjskimi in osebnostnimi posebnostmi,
 • ljudje, ki zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ogrožajo druge,
 • zasvojeni s prepovedanimi drogami, alkoholom in drugimi substancami ali dejavnostmi,
 • brezdomci in osebe brez državljanstva.

Kdo so lahko pobudniki storitev:

 • uporabnik sam,
 • tisti, ki ga uporabnikovo vedenje, stališča ali način življenja bremeni in spravlja v stisko,
 • druge službe, ki uporabnikovo vedenje moti njihove procese.