Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Programi

Socialna preventiva je prav tako ena izmed dejavnosti, ki jo na področju socialnega varstva izvajamo tudi pri nas. Načrtuje in finančno sofinancira jo država, v sladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in drugi akti državnih in lokalnih organov, z namenom preprečevanje nastajanja socialnih težav posameznika, družine in skupine prebivalstva.

Socialno preventivo lahko uresničujejo:
  • javni zavodi in druge vladne organizacije,
  • nevladne organizacije,
  • zasebniki.

Na centrih za socialno delo smo razvili vrsto preventivnih programu, kot dopolnilo naših dejavnosti, z namenom izboljšati kakovost življenja občanov v najširšem pomenu.

Laična pomoč družini

Program Laična pomoč družinam je razvojni program javnega dela in izhaja iz dosedanjega integriranega pristopa v izvajanju pomoči družinam z otroki in mladostniki.

Zavetišče za brezdomce

Stran nudi osnovne informacije o lokacijah in delovanju zavetišč, sprejemališč in dnevnih centrov za brezdomce po Sloveniji.

Socialna kuhinja

Stran nudi osnovne informacije o lokacijah in delovanju nekaterih socialnih kuhinjah po Sloveniji.

Varna hiša

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Stran nudi seznam centrov in društev, na katere se lahko ogrožene osebe obrnejo za pomoč pri nastanitvi.

Krizni center za mlade

KCM je namenjen vsem otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski in se morajo umakniti iz okolja, v katerem prebivajo. Na tej strani najdete lokacije nekaterih kriznih centrov za mladostnike in otroke po Sloveniji.

Materinski dom

Materinski domovi omogočajo bivanje in nudijo tako pomoč za reševanje prehodne stiske, kot tudi dolgotrajnejšo pomoč. Na tej strani najdete lokacije in kontaktne informacije nekaterih materinskih domov po Sloveniji.