Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Preživnine

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa dolžnost preživljanja:

  • staršev do otrok
  • otrok do staršev in
  • zakoncev po razvezi zakonske zveze.

O dolžnosti preživljanja otrok in višini preživnine od 1. maja 2004 odločajo sodišča, bodisi na podlagi tožbe ali sporazuma o preživnini.

 

O preživnini otrok do staršev in preživnini med zakonci prav tako odloča sodišče, stranke pa lahko o preživnini tudi sklenejo sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Nadomestilo preživnine

Če eden od staršev ne skrbi več za preživljanje otroka, je z Zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS urejeno tudi izplačevanje nadomestil preživnin ob izpolnjenih zakonskih pogojih.

 

Za zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo je zadolžen Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije.