Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Prejemki

Nacionalni cilj socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva na področjih:

 • življenjskega standarda,
 • osebnostnega razvoja,
 • preprečevanja revščine,
 • preprečevanja socialne izključenosti.

Prejemki in ugodnosti, ki jih lahko uveljavite pri nas, nudijo posamezniku in družini boljše pogoje preživetja ali osebne rasti.

S 1. 1. 2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur.l. RS, št. 62/2010 in 40/2012). Z uporabo tega zakona centri za socialno delo začnemo s postopki odločanja o pravicah do naslednjih denarnih prejemkov, ki se uveljavljajo po naslednjem vrstnem redu:

 1. otroški dodatek,
 2. denarna socialna pomoč,
 3. varstveni dodatek,
 4. državna štipendija.

Centri za socialno delo pa ob zgornjih pravicah, odločamo tudi o pravicah do naslednjih subvencij in plačil:

 1. znižano plačilo vrtca,
 2. subvencioniranja malice za učence in dijake,
 3. subvencija kosil za učence,
 4. subvencija prevozov za dijake in študente,
 5. oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 6. prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
 7. subvencija najemnine,
 8. pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 9. pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Socialni transferji

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) Ur. l. RS št. 110/2012, ki je v uporabi od 1. januarja 2012. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki, subvencije in znižana plačila.

Družinski prejemki

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih lahko pri nas urejate zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic.

Starševsko varstvo

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih daje staršem možnosti za uveljavljanje pravic iz zavarovanja, uveljavljanje pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila ter uveljavljanje pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva.