Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela


Tisti od staršev, ki se odloči, da zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka.

Oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani oziroma če je na lastno zahtevo izbrisan iz registra brezposelnih oseb.

Za uveljavljanje te pravice mora stranka vložiti vlogo na pristojnem centru za socialno delo, kateri mora priložiti:

  • potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali odpoved pogodbe o zaposlitvi,
  • potrdilo, da otroci izpolnjujejo pogoje iz 70. člena ZSDP (potrdilo o šolanju).