Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Pravica do krajšega delovnega časa

Kdo ima pravico do dela s krajšim delovnim časom?

  • Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti;li>
  • eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka;
  • eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka do 18. leta starosti otroka.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.
Vlagatelj mora predložiti sklep delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem bo delal krajši delovni čas.

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost

Plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Tisti od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka.

Oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani, oz., če je na lastno zahtevo izbrisana iz registra brezposelnih oseb.