Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Pomoč ob rojstvu otroka


Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca.

Upravičencido pomoči ob rojstvu otroka

Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64% povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Pravico uveljavljata mati ali oče.

Višina pomoči ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka od 1. julija 2011 znaša 280,75 evrov. Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenskih potrebščin. 

Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, uveljavlja pravioc oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču.

Pravico uveljavlja eden od staršev 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu. Po tem roku pravice ni več mogočeuveljaviti.

Dodatni napotki za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka:

  • Pravico pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta ali z vlogo za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.

  • Mati ali oče lahko uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za več pričakovanih otrok, če je iz potrdila osebnega ginekologa razvidno, koliko otrok mati pričakuje.

Izvajalci: