Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Laična pomoč družini

Namen programa

Program Laična pomoč družinam je razvojni program javnega dela in izhaja iz dosedanjega integriranega pristopa v izvajanju pomoči družinam z otroki in mladostniki. Osnovni smisel programa je usmerjenost v sekundarno preventivo z intenzivnim svetovalnim delom na socialnem, pedagoškem in psihološkem področju z otroki, mladostniki in starši. Z neposredno podporo otroku in mladostniku, posredno pa družini, s povezovanjem z drugimi programi strokovne pomoči, prispeva k:

 • boljši splošni uspešnosti otroka in mladostnika v družini,
 • izboljšanju odnosov v družini
 • zmanjševanju in preprečevanju neprilagojenih oblik vedenja otrok in ml.
 • k pozitivni orientaciji do sveta brez drog in alkohola.

Komu je program namenjen

Program je namenjen družinam, otrokom in mladostnikom iz družin, kjer stopnja disfunkcionalnosti še ni visoko prisotna in s tem še niso izražene takšne kompleksne težave, ki nemudoma zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vključitev je možna le na predlog strokovnih delavcev in s soglasjem družine.