Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Koordinator v lokalni mreži

Izvajalci socialno varstvenih storitev nismo le centri za socialno delo, temveč tudi mnoge druge vladne in nevladne organizacije ter zasebniki, ki dopolnjujejo dejavnost centrov. Zato je potrebno medsebojno povezovanje, dopolnjevanje, načrtovanje in pomoč, z namenom, da posamezniku, družini ali širši skupnosti ponudimo tiste storitve in programe, ki jih na podlagi ugotovljenih potreb le ti potrebujejo. Pri nas to vlogo opravlja koordinator.

Naloge

V centru za socialno delo:
 • zbiranje podatkov o ponudbi storitev v lokalni skupnosti in njihovo posredovanje,
 • usmerjanje uporabnikov - iskanje in odpiranje poti za vključitev uporabnikov v programe,
 • načrtovanje podpore - pomoč pri izdelavi individualnih načrtov in spremljanje.
V lokalni skupnosti:
 • zbiranje, dopolnitev in posredovanje informacij o potrebah in ponudbi programov v lokalni skupnosti,
 • medsebojno povezovanje (organizacija in koordinacija skupnih timov, medsebojna izmenjava idej in izkušenj),
 • spodbujanje novih programov (pobude, sodelovanje pri načrtovanju ter strokovna podpora, ki vključuje pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programov).

Drugi izvajalci socialno varstvenih programov

Želeli bi, da pošljete svoje programe tudi drugi izvajalci (nevladne in vladne organizacije, društva in zasebniki), v katere se lahko vključijo naši uporabniki.

Koordinator: