Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Koordinacije

Poleg centrov za socialno delo izvajajo socialno varstvene storitve tudi druge vladne in nevladne organizacije ter zasebniki. Pri tem delu se medsebojno povezujemo in usklajujemo z namenom, da lahko ponudimo posamezniku, družini ali pa skupini posameznikov tiste storitve in programe, ki jih le ti najbolj potrebujejo.

Koordinator v lokalni mreži

Koordinator v lokalni skupnosti povezuje organizacije, zbira in dopolnjuje informacije o potrebah in ponudbi programov, usmerja uporabnike in načrtuje podporo ter spodbuja nove programe.

Koordinator obravnave v skupnosti

Storitev je namenjena posamezniku, ki je v odhodu iz psihiatrične bolnice ali nadzorovane obravnave in ne potrebuje več zdravljenja v psihiatrični bolnici ali nadzorovani obravnavi.

Regijska koordinacija za področje nasilja v družini

Pri obravnavi nasilja v družini centri za socialno delo delujemo z namenom povečanja varnosti žrtev nasilja, preprečevanje novega nasilja, motiviranje žrtve za vključevanje v pomoč in sprejemanje ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtev.

Regijska koordinacija za nadomestne kazni

Regijska koordinacija za nadomestne kazni je naloga CSD Maribor. Koordinacija je namenjena polnoletnim osebam. Koordinator CSD Maribor vzpostavi mrežo izvajalskih organizacij, ki opravljajo naloge v splošno korist ali korist lokalne skupnosti.