Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otroški oz. mladostni dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.

Postopek za priznanje statusa invalida:

 • vloga za priznanje statusa, dodatka za nego in pomoč, lahko pa hkrati tudi za podaljšanje roditeljske pravice, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik na CSD, vloži jo upravičenec oz. zakonit zastopnik,
 • mnenje komisije za razvrščanje oz. komisije za usmerjanje, v kolikor ga oseba še nima, ga je potrebno pridobiti, postopek vodi Zavod za šolstvo Maribor.

Pravice iz statusa invalida:

 1. Nadomestilo za invalidnost
 2. Dodatek za tujo nego in pomoč
 • varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih (dnevno, občasno ali stalno),
 • varstvo v drugi družini,
 • dodatna davčna olajšava,
 • oprostitev plačila cestnine,
 • za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, se prizna pravica do izbire družinskega pomočnika.

Kontaktna oseba: