Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima:

 • polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb,
 • oseba, kateri je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je prejemal delno plačilo za izgubo dohodka,
 • invalidna oseba po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
 • ali oseba za katero komisija, ob uveljavljanju pravice do družinskega pomočnika, ugotovi zgoraj navedene motnje.

Družinski pomočnik je lahko:

 • oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je odjavila iz evidence brezposelnih ali je zapustila trg dela z namenom, da bi postala družinski pomočnik,
 • oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa,
 • imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba ali eden od družinskih članov invalidne osebe, ne glede na prijavo stalnega prebivališča.

Pravica do družinskega pomočnika se uveljavlja na podlagi:

 • vloge za priznanje pravice, ki se poda na Centrih za socialno delo na predpisanem obrazcu.

Dokazil, s katerimi center že razpolaga, stranki ni potrebno predložiti.