Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oz. 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.

Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati 21.5.2012, je za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino določil dodaten pogoj in sicer, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64% neto povprečne plače skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno bivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo premoženjski cenzus, ki znaša 64% povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 EUR na družinskega člnana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino od 01. 07. 2011 znaša:

  • družine z tremi otroki prejmejo 393,46 EUR
  • družine z štirimi ali več otroci pa 479,83 EUR

in se izplača v enkratnem znesku.

Za vse vlagatelje za otroški dodatek oz. vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloča o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in NI TREBA VLAGATI posebne vloge.

Izvajalci: