Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva otroka.
Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta, po tej starosti pa, če se otrok šola, vendar najdalj do 26. leta starosti.
Pravica do dodatka za nego uveljavlja eden izmed staršev,
če ima otrok stalno prebivališče v RS, z vlogo, kateri priloži medicinsko dokumentacijo, ki ni starejša od enega leta.
Center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije izda odločbo o upravičenosti do dodatka za nego.
Mesečna višina od 01. 07. 2011 znaša 101,05 EUR.

Dodatek za otroke s težko motnjo v razvoju ali težko gibalno ovirane otroke znaša 202,17 EUR mesečno.