Centri za socialno delo

  Spletna stran nudi vsem uporabnikom lažjo dostopnost do vseh pravic, storitev in ukrepov socialnega varstva. Nudi tudi informacije o delovnih področjih, o možnostih uveljavljanja pravic, o projektih ter drugih aktualnih novicah. Zajema tudi informacije o vseh sedmih centrih za socialno delo na področju Podravja.

  CSD Lenart

  Ilaunigova ulica 19, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
  telefon: (02) 720 03 00
  fax: (02) 720 03 09
  e-pošta: gpcsd.lenar@gov.si
  Center pokriva občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

  CSD Ormož

  Ptujska cesta 12, 2270 Ormož
  telefon: (02) 741 05 60
  fax: (02) 741 05 72
  e-pošta: gpcsd.ormoz@gov.si
  Center pokriva občine Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž pri Ormožu.

  CSD Pesnica

  Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru
  telefon: (02) 654 42 20
  fax: (02) 654 42 30
  e-pošta: gpcsd.pesni@gov.si
  Center pokriva občine Pesnica, Kungota, Šentilj.

  CSD Slovenska Bistrica

  Ljubljanska 16, 2310 Slovenska Bistrica
  telefon: (02) 805 07 63
  fax: (02) 805 07 77
  e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si
  Center pokriva občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole.

  CSD Maribor

  Zagrebška 72, 2000 Maribor
  telefon: (02) 250 66 600
  fax: (02) 252 30 54
  e-pošta: gpcsd.marib@gov.si
  Center pokriva občine Maribor, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in del občine Pesnica (Dragučova, Pernica Ložane, Vosek Vukovje in del Kušernika).

  CSD Ptuj

  Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
  telefon: (02) 787 56 00
  fax: (02) 778 77 71
  e-pošta: gpcsd.ptuj@gov.si
  internetna stran: http://csd-ptuj.si
  Center pokriva občine Ptuj, Gorišnica, Dornava, Sveti Andraž v Slov. goricah, Majšperk, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas, Markovci, Hajdina, Podlehnik, Kidričevo, Žetale, Zavrč, Videm, Cirkulane.

  Uradne ure in poslovni čas

  Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


  Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

  Obvestilo

  14.11.2017

  Ponovno - Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji službenega vozila - GOLF.

  Aktualno

  Vabilo.

  Vabljeni na predavanje za starše: ZAKAJ NAJSTNIK V NEKEM TRENUTKU OBMOLKNE?, ki bo dne 11.10.2017 ob 17.30 v avli OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Vabilo

  Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018:

  Razpis za neprofitna stanovanja - Občina Makole.

  Izvajanje mediacije - obvestilo Skupnosti CSD o izvajanju mediacije.

  CSD Ormož - Javni poziv - Sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino

  Preverjanje veljavnost vaših pravic iz javnih sredstev

  Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti  pripravilo spletno aplikacijo https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ na podlagi katere lahko preverjate veljavnost vaših pravic iz javnih sredstev z vašo emšo ali davčno številko. Potreben je enostaven postopek registracije preko spleta.

  Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu
  Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

  Spodbujanje pripravništev


  Center za socialno delo Lenart izvaja projekt “Spodbujanje pripravništev”
   
  Projekt sofinancirata:
   
      
   

  Izplačila

  • Izplačilo državnih štipendij dne 10.11.2017.
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin dne 13.11.2017.
  • Izplačilo otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino dne 14.11.2017.
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek dne 15.11.2017.
  • Izplačilo denarne socialne pomoči dne 21.11.2017, dne 04.12.2017 ter varstvenega dodatka dne 30.11.2017.

  Novosti

  Centri

  CSD Lenart   /  CSD Ormož   /  CSD Pesnica  /  CSD Ruše  /  CSD Slovenska Bistrica  /  CSD Maribor  /  CSD Ptuj

  Prejemki

  Kaj so prejemki in ugodnosti? Kdo jih lahko uveljavlja? Kakšne vrste prejemkov nudimo? Kakšne ugodnosti lahko uveljavljate? Vse odgovore najdete na teh straneh.

  Storitve in pooblastila

  Socialno varstvene storitve so namenjene posamezniku, družini ali skupini prebivalstva kot strokovna pomoč pri reševanju osebnih stisk.

  Koordinacije

  Koordinatorji povezujejo v mrežo pomoči izvajalce, ki najbolje zadovoljujejo potrebe posameznika.

  Programi

  Na centrih za socialno delo smo razvili vrsto preventivnih programu, kot dopolnilo naših dejavnosti, z namenom izboljšati kakovost življenja občanov v najširšem pomenu.